Ορθοδοντικός - Ιατρείο

Στο πιο ευχάριστο περιβάλλον με τις καλύτερες συνθήκες υγιεινής

 

Η φιλοσοφία μας

Η λεπτομερής κλινική και ακτινογραφική εξέταση του κάθε ασθενή είναι βασική προϋπόθεση για τη σωστή αντιμετώπιση όλων των ορθοδοντικών περιπτώσεων.
Βασική παράμετρος στην αντιμετώπιση των μικρών ασθενών είναι η απόδοση του δυνατόν τελειότερου ορθοδοντικού αποτελέσματος δυνατόν μικρότερο χρονικό διάστημα θεραπείας.
Η αντιμετώπιση του κάθε ασθενή ξεχωριστά με τη μέγιστη προσοχή, καθώς και η προσήλωση στους κανόνες της Ορθοδοντικής Επιστήμης και Δεοντολογίας είναι κυρίαρχες παράμετροι στην καθημερινή κλινική μας πράξη, τόσο σε θέματα  θεραπείας των ασθενών όσο και της λειτουργίας του ιατρείου.

Διεθνείς Πιστοποιήσεις 

  • Κάτοχος πιστοποίησης εφαρμογής της Γλωσσικής Μεθόδου Silam.
  • Κάτοχος πιστοποίησης εφαρμογής της Γλωσσικής Μεθόδου 2D Lingual Brackets
  • Κάτοχος πιστοποίησης εφαρμογής της Γλωσσικής Μεθόδου Incognito.