Ιστορικό

Το ιατρείο μας ξεκίνησε τη δραστηριότητά του το 2001 με αποκλειστικό αντικείμενο ενασχόλησης τις Ορθοδοντικές θεραπείες παιδιών και ενηλίκων.
Ήδη από το 2005, άρχισε να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα Ορθοδοντικά ιατρεία στην Θεσσαλονίκη.
Το 2009 επεκτάθηκε από τις δύο Ορθοδοντικές έδρες σε τρεις, έχοντας ιδιαίτερα αυξημένη προσέλευση
ασθενών ημερησίως.
Από το 2013 μετεγκαταστάθηκε σε ένα πρότυπο, υπερσύγχρονο και ακόμη μεγαλύτερο
πλήρως εξοπλισμένο χώρο, αυξάνοντας τη δυναμική του στις 7 Ορθοδοντικές έδρες και έχοντας σταθερά αυξανόμενη προσέλευση ασθενών.
Η Ορθοδοντική μας κλινική σήμερα έχοντας φτάσει σε δυναμική τις 8 Ορθοδοντικές έδρες, παρουσιάζει έντονη αναγνωρισιμότητα συνεχώς αυξανόμενη ικανοποίηση των ασθενών από το αποτέλεσμα της Ορθοδοντικής θεραπείας τους και μακράν τις περισσότερες και καλύτερες αξιολογήσεις στη Google.
Το 2019 το Ορθοδοντικό ιατρείο μας βραβεύθηκε από την εταιρία Forestadent για την εκτεταμένη ενασχόληση του με Ορθοδοντικές θεραπείες γλωσσικής τεχνικής, ως ένα από τα μεγαλύτερα ιατρεία παγκοσμίως στον τομέα αυτό.

Βιογραφικό Ιατρείου

Η Ορθοδοντική μας κλινική παρέχει υψηλότατου επιπέδου υπηρεσίες αποκλειστικά στον τομέα της Ορθοδοντικής.
Διαθέτει το τεκμηριωμένο χαρακτηριστικό της πρωτοπορίας, της
διαχρονικότητας και της σταθερής ποιότητας των υπηρεσιών από την ημέρα της δημιουργίας της μέχρι και σήμερα.
Στο ιατρείο μας, παρέχονται αποκλειστικά Ορθοδοντικές υπηρεσίες, καλύπτοντας όλη την γκάμα των εναλλακτικών μεθόδων θεραπείας, όπως θεραπεία με προστομιακά μεταλλικά ή αισθητικά άγκιστρα, θεραπεία με μη ορατά – γλωσσικά άγκιστρα, θεραπεία με μετακινούμενους διαφανείς νάρθηκες, θεραπεία με λειτουργικά μηχανήματα κτλ.
Για όλους τους πιο πάνω εναλλακτικούς τρόπους θεραπείας, υπάρχει από μέρους του υπευθύνου Ορθοδοντικού η απαραίτητη επικυρωμένη πιστοποίηση. Συμπληρωματικά, στο ιατρείο μας αντιμετωπίζονται περιπτώσεις προβλημάτων της κροταφογναθικής άρθρωσης όπως και προβλήματα άπνοιας ύπνου, πάντα με την ανάλογη πιστοποίηση και εξειδικευμένη εκπαίδευση στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Υλικοτεχνικά, διαθέτει υπερσύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει από το 2020 και το πρωτοποριακό σύστημα θεραπείας σε αεροστεγείς θαλάμους αρνητικής πίεσης για επιπλέον προστασία των Ορθοδοντικών ασθενών από τον SARS-CoV-2 (COVID 19).
Συμπληρωματικά, στον πολύ σημαντικό για την εποχή μας τομέα της αποστείρωσης, χρησιμοποιούνται τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα όπως αυτόκαυτος κλίβανος εργαλείων, λάμπες UV για απολύμανση πλαστικών εξαρτημάτων και λουτρά γλουταραλδεΐδης για την χημική αποστείρωση πλαστικών.
Η κλινική μας διαθέτει επιπλέον εσωτερικό χώρο εργαστηρίου κατασκευής Ορθοδοντικών μηχανισμών για ταχεία έως και άμεση εξυπηρέτηση των ασθενών μας.
Μέσα από την ιδιαίτερη έμφαση που δίνεται στην ποιοτική προσέγγιση των ασθενών για τη βέλτιστη περάτωση των Ορθοδοντικών θεραπειών, η κλινική μας έχει καταφέρει να ξεχωρίσει παρουσιάζοντας τον υψηλότερο βαθμό ικανοποίησης ασθενών στο διαδύκτιο και αποτελώντας σήμερα μια από τις μεγαλύτερες Ορθοδοντικές κλινικές στη χώρα.

Η φιλοσοφία μας

Η λεπτομερής κλινική και ακτινογραφική εξέταση του κάθε ασθενή είναι βασική προϋπόθεση για τη σωστή αντιμετώπιση όλων των ορθοδοντικών περιπτώσεων.
Βασική παράμετρος στην αντιμετώπιση των μικρών ασθενών είναι η απόδοση του δυνατόν τελειότερου ορθοδοντικού αποτελέσματος δυνατόν μικρότερο χρονικό διάστημα θεραπείας.
Η αντιμετώπιση του κάθε ασθενή ξεχωριστά με τη μέγιστη προσοχή, καθώς και η προσήλωση στους κανόνες της Ορθοδοντικής Επιστήμης και Δεοντολογίας είναι κυρίαρχες παράμετροι στην καθημερινή κλινική μας πράξη, τόσο σε θέματα  θεραπείας των ασθενών όσο και της λειτουργίας του ιατρείου.

Διεθνείς Πιστοποιήσεις 

  • Κάτοχος πιστοποίησης εφαρμογής της Γλωσσικής Μεθόδου Silam.
  • Κάτοχος πιστοποίησης εφαρμογής της Γλωσσικής Μεθόδου 2D Lingual Brackets
  • Κάτοχος πιστοποίησης εφαρμογής της Γλωσσικής Μεθόδου Incognito.

Ασφάλεια – Υγιεινή

Από 11.05.2020 λειτουργούν στο Ορθοδοντικό ιατρείο μας δυο αεροστεγείς θάλαμοι αρνητικής πίεσης. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό σύστημα που μελετήθηκε και εφαρμόστηκε για την καθολική προστασία σας και που θα παραμείνει μόνιμα στο ιατρείο μας μετά την εξάλειψη του Κορωνοϊού προστατεύοντας και από άλλες πιθανές ιώσεις.