Βιογραφικό Ορθοδοντικού Σάμη Καντού

 • Απόφοιτος Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 • Ειδίκευση στην Ορθοδοντική, στη σχολή Maurice and Gabriela Goldschlager School of Dental Medicine του Πανεπιστημίου του Tel Aviv.
  Εξειδίκευση σε προβλήματα κροταφογναθικής άρθρωσης καθώς και υπνικής άπνοιας στο TUFTS University, Boston, U.S.A.
 • Master in Orthodontics, στην Ορθοδοντική στη Σχολή Maurice and Gabriela Goldschlager School of Dental Medicine του Πανεπιστημίου του Tel Aviv.
 • Απονομή Τίτλου της Ιατρικής Ειδικότητας της Ορθοδοντικής στην Ελλάδα, με σύμφωνη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.
 • Υποψήφιος διδάκτωρ εργαστηρίου Ορθοδοντικής, Οδοντιατρικής Σχολής, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 

 • Μέλος της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος.
 • Μέλος του Επαγγελματικού Συλλόγου Ορθοδοντικών Ελλάδος.
 • Μέλος της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Βορείου Ελλάδος.
 • Μέλος της Εταιρείας Ορθοδοντικής και Γναθοπροσωπικής Μελέτης και Έρευνας.

Πιστοποιήσεις και Ερευνητικό Έργο

Διεθνείς Πιστοποιήσεις

 • Κάτοχος πιστοποίησης εφαρμογής της Μεθόδου Invisalign®.
 • Κάτοχος πιστοποίησης εφαρμογής της Γλωσσικής Μεθόδου Silam.
 • Κάτοχος πιστοποίησης εφαρμογής της Γλωσσικής Μεθόδου 2D Lingual Brackets
 • Κάτοχος πιστοποίησης εφαρμογής της Γλωσσικής Μεθόδου Incognito.

Επιστημονικό και ερευνητικό έργο

 • Ομιλητής σε συνέδρια του εξωτερικού σε θέματα που αφορούν τόσο στις οδοντικές ανωμαλίες σε ασθενείς με σχιστία, όσο και σε θέματα σχετικά με την απώλεια συγκράτησης σε θεραπείες γλωσσικής ορθοδοντικής.
 • Ομιλητής σε Πανελλήνια Συνέδρια της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος (11ο Πανελλήνιο Συνέδριο) και της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Βορείου Ελλάδος ( 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ) σε θέματα σχετικά τόσο με την απώλεια συγκράτησης σε θεραπείες γλωσσικής ορθοδοντικής όσο και σε θέματα που αφορούν τη χειρουργικά υποβοηθούμενη ταχεία διεύρυνση της υπερώας. Δημοσιευμένες ερευνητικές εργασίες και άρθρα τόσο σε Ελληνικά όσο και σε ξένα περιοδικά. ( Angle Orthodontist, Vol 73, No 6, 2003 )