Αεροστεγείς θάλαμοι αρνητικής πίεσης

Αγαπητοί ασθενείς, γονείς

Σας ενημερώνουμε πως από Δευτέρα 11.05.2020 λειτουργούν στο Ορθοδοντικό ιατρείο μας δυο αεροστεγείς θάλαμοι αρνητικής πίεσης!
Είμαστε από τα πρώτα Ορθοδοντικά ιατρεία που εγκαθιστά ένα τέτοιο σύστημα στην καθημερινή λειτουργία του και για όλους τους ασθενείς του.


Στο εξής κάθε εργασία που παράγει αερόλυμμα (δηλαδή σπρέι) πραγματοποιείται στους δύο ειδικούς αεροστεγείς θαλάμους αρνητικής πίεσης.
Τέτοιες εργασίες είναι η συγκόλληση ή αφαίρεση Ορθοδοντικών μηχανισμών και σταθεροποιήσεων, και ο οποιοσδήποτε καθαρισμός συγκολλητικών παραγόντων.


Η αρνητική πίεση στους θαλάμους είναι της τάξεως των 1000 m3 αέρα την ώρα, δηλαδή πραγματοποιείται πλήρης αλλαγή του αέρα του θαλάμου με νωπό, κάθε 2 λεπτά της ώρας!


Με τον τρόπο αυτό αποκλείουμε την εισπνοή ή την επαφή σας με στοματικά σταγονίδια οποιουδήποτε προηγούμενου ασθενή μας.
Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό σύστημα που μελετήθηκε και εφαρμόστηκε για την καθολική προστασία σας και που θα παραμείνει μόνιμα στο ιατρείο μας μετά την εξάλειψη του Κορωνοϊού προστατεύοντας και από άλλες πιθανές ιώσεις.
Εν όψει της πιθανής αναζωπύρωσης του Κορωνοϊού από το φθινόπωρο, λειτουργούμε πάντα με ευθύνη και αφοσίωση απέναντι στους ασθενείς μας!