Διόρθωση Συνωστισμού με Stripping

Συγγενής Έλλειψη Πλαγίων

Διόρθωση οριζόντιας πρόταξης 1

Διόρθωση οριζόντιας πρόταξης 2

Διόρθωση έκτοπων Πλαγίων

Πρόσθια Σταυροειδής Σύγκλιση

Ανεογμένη Δήξη

Διόρθωση Συνωστισμού κάτω γνάθου

Διόρθωση Έκτοπων Κυνοδόντων

Θεραπεία με Εξαγωγή άνω προγομφίων

Eξαγωγές άνω και κάτω προγομφίων

Ανόρθωση δοντιών για προσθετική εργασία

Διόρθωση απόκλισης μέσης γραμμής

Διόρθωση Σταυροειδούς σύγκλισης

Διεύρυνση Υπερώας για δημιουργία Χώρου

Εξάλειψη μεσοδιαστήματος άνω τομέων

Διόρθωση οριζόντιας πρόταξης

Διόρθωση πρόσθιας σταυροειδούς

Διόρθωση Βαθιάς Δήξης

Διόρθωση Συνωστισμού με Εξαγωγές

Αντιμετώπιση συγγενούς έλλειψης πλαγίων

Διόρθωση οριζόντιας πρόταξης με χρήση εξωστοματικού

Επίδειξη Βουρτσίσματος