Ορθοδοντικός Θεσσαλονίκη: Ανάλυση Ορθοδοντικών Προβλημάτων
799
post-template-default,single,single-post,postid-799,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-13.2,qode-theme-bridge | shared by themes24x7.com,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Ανάλυση Ορθοδοντικών προβλημάτων

ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΣ:

Ορθοδοντική ανωμαλία κατά την οποία υπάρχει έλλειψη χώρου για την ορθή διάταξη των δοντιών στο οδοντικό τόξο.

Στην περίπτωση αυτή, ο Ορθοδοντικός δημιουργεί χώρο με τη χρήση αγκίστρων (σιδεράκια) και ειδικών Ορθοδοντικών συρμάτων νικελίου-τιτανίου.

ΑΡΑΙΟΔΟΝΤΊΑ:

Ορθοδοντική ανωμαλία κατά την οποία υπάρχει πλεόνασμα χώρου στο οδοντικό τόξο και διαστήματα μεταξύ των δοντιών.

Στην περίπτωση αυτή, ο Ορθοδοντικός με τη χρήση αγκίστρων (σιδεράκια) και ειδικών συρμάτων από ατσάλι διευθετεί τα δόντια κλείνοντας τους επιπλέον χώρους.

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΟΤΑΞΗ:

Ορθοδοντική ανωμαλία κατά την οποία υπάρχει αυξημένη προσθοπίσθια απόσταση μεταξύ των δοντιών της άνω και της κάτω γνάθου.

Στην περίπτωση αυτή, ο ειδικός Ορθοδοντικός πρέπει να παρέμβει με τη χρήση ειδικών Ορθοδοντικών μηχανισμών, πριν την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του προσώπου του ασθενή, δηλαδή σε ηλικία από 9 έως 12 ετών.

ΒΑΘΙΑ ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ:

Ορθοδοντική ανωμαλία κατά την οποία τα πρόσθια δόντια της άνω γνάθου υπερκαλύπτουν τα πρόσθια δόντια της κάτω γνάθου κατά τη σύγκλειση.

Στην περίπτωση αυτή, ο ειδικός Ορθοδοντικός οφείλει να επαναφέρει τα πρόσθια δόντια τόσο της άνω γνάθου όσο και της κάτω γνάθου στο σωστό ύψος με τη χρήση ειδικών Ορθοδοντικών μηχανισμών (σιδεράκια), προκειμένου να διορθώσει ένα πολύ σημαντικό  λειτουργικό  και  Ορθοδοντικό πρόβλημα.

ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΛΑΓΙΩΝ:

Ορθοδοντική ανωμαλία κατά την οποία υπάρχει συγγενής έλλειψη ενός ή και των δύο μόνιμων πλαγίων τομέων της άνω γνάθου.

Στην περίπτωση αυτή, ο Ορθοδοντικός οφείλει να κλείσει τον κενό χώρο που αναλογεί στο δόντι ή στα δόντια που λείπουν. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούνται ειδικά Ορθοδοντικά άγκιστρα (σιδεράκια) και Ορθοδοντικά ελαστικά.

Το Ορθοδοντικό αποτέλεσμα εξαφανίζει οπτικά την έλλειψη και τα δόντια φαίνονται στη σειρά χωρίς κενά.

ΕΞΑΓΩΓΗ  ΔΟΝΤΙΩΝ:

Η ανάγκη πραγματοποίησης εξαγωγών μόνιμων δοντιών σε μια Ορθοδοντική θεραπεία είναι μια πραγματικότητα αναπόφευκτη σε κάποιες Ορθοδοντικές περιπτώσεις. Ο ειδικός Ορθοδοντικός είναι αυτός που με βάση τα κλινικά και ακτινογραφικά  δεδομένα θα αποφασίσει για την αναγκαιότητα αυτή. Εδώ πρέπει να διευκρινιστεί ότι:

·       Μόνο σε κάποιες θεραπείες είναι απαραίτητη η πραγματοποίηση εξαγωγών.

·       Η πραγματοποίηση εξαγωγών γίνεται μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαία.

·       Η πραγματοποίηση εξαγωγών δεν ευκολύνει σε κάτι τον Ορθοδοντικό, αντιθέτως αυξάνει το χρόνο της θεραπείας.

Στις περισσότερες περιπτώσεις η απόφαση αυτή είναι αναγκαία προκειμένου να επιτευχθεί ένα ορθοδοντικό αποτέλεσμα με τα πιο κάτω χαρακτηριστικά:

Σωστή αισθητική, σωστή λειτουργία και το κυριότερο σταθερότητα του αποτελέσματος στο χρόνο.

Μεγάλο μέρος των περιπτώσεων που χρειάζονται εξαγωγές για τη σωστή διόρθωση τους μπορούν να θεραπευτούν και χωρίς εξαγωγές, με τη διαφορά ότι:

·       Δε θα υπάρχει σωστή σύγκλειση.

·       Θα χρειαστεί να τροχιστούν πολύ εκτεταμένα και πολλά δόντια για τη δημιουργία χώρου.

·       Δε θα υπάρχει σωστή αισθητική (συνήθως τα δόντια έρχονται πολύ μπροστά).

·       Μετά την περίοδο της σταθεροποίησης τα δόντια θα ξαναστραβώσουν.

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ:

Η διαδικασία της σταθεροποίησης των δοντιών είναι μια εξίσου σημαντική διαδικασία με αυτήν της ίδιας της θεραπείας. Υπό φυσιολογικές συνθήκες μετά την ολοκλήρωση μιας ορθοδοντικής θεραπείας υπάρχει μια τάση για μετακίνηση των δοντιών και αλλοίωση του αποτελέσματος.

Για το λόγο αυτό προτείνεται στους ασθενείς μετά το τέλος της θεραπείας μια περίοδος τουλάχιστον τεσσάρων ετών σταθεροποίησης  του αποτελέσματος με σταθερή ή κινητή σταθεροποίηση  (μασελάκι).

Μετά το διάστημα αυτό, το Ορθοδοντικό αποτέλεσμα θεωρείται αρκετά σταθερό και ο ασθενής με μια συγκεκριμένη διαδικασία σταδιακά σταματά τη  σταθεροποίηση.

ΠΡΟΣΘΙΑ ΣΤΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ:

Ορθοδοντική ανωμαλία κατά την οποία τα πρόσθια δόντια της κάτω γνάθου βρίσκονται σε πιο πρόσθια θέση σε σχέση με τα αντίστοιχα δόντια της άνω γνάθου.

Σε αυτές τις Ορθοδοντικές περιπτώσεις είναι αναγκαία η έγκαιρη παρέμβαση του Ορθοδοντικού προκειμένου να «κλειδώνει» σωστά η σύγκλειση και να μην επιτραπεί η ανεξέλεγκτη  επιδείνωση του προβλήματος.

ΟΠΙΣΘΙΑ ΣΤΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ:

Ορθοδοντικό πρόβλημα κατά το οποίο υπάρχει ασυμμετρία μεγέθους στο εύρος των οδοντικών τόξων. Για παράδειγμα, παρατηρείται ευρύτερη κάτω γνάθος ή στενότερη άνω γνάθος.

Οι περιπτώσεις αυτές πρέπει να διαγιγνώσκονται  και να θεραπεύονται άμεσα από τον ειδικό Ορθοδοντικό καθ’ όσον η καθυστερημένη διόρθωση του Ορθοδοντικού προβλήματος μπορεί να οδηγήσει  σε ασύμμετρη ανάπτυξη της κάτω γνάθου (ασύμμετρο πρόσωπο).

ΑΝΕΩΓΜΕΝΗ ΔΗΞΗ:

No Comments

Post A Comment